Değişime Direncin Kontrolünde Sunum Şeklinin Etkisi: Algı Yönetimi Perspektifiyle Bir Deney Çalışması

Örgütlerde uygulanan pek çok değişim; örgütün mevcut durumunu daha etkin bir hale getirmek için yapılsa da, değişimden etkilenecek örgüt çalışanları genellikle değişime karşı ilk önce bir direnç gösterme eyleminde bulunur. Bu direncin en aza indirilmesi ve değişimin kabulünün sağlanması, değişimin izah şekli ile şüphesiz doğrudan ilişkilidir.
Bu çalışmanın amacı, örgütsel değişim kararlarının çalışanlara iletilmesinde kullanılacak izah tarzının, çalışanların değişime yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini araştırmaktır. Değişimin izahı yapılırken avantajları ve dezavantajlarının birlikte verilip verilmemesi ve birlikte verilecekse hangi sırada verilmesi gerektiği araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Algı Yönetimi, Örgütsel Değişim, İletişim

Yayın Adı:  10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı

  

Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi

  

Yayın Türü: Basılı Kitap  

Sayfa Numarası: 300-302  

Editörler: Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN – Gülüzar KURT GÜMÜŞ 

ISBN: 978-975-441-331-1

Yayın Tarihi: Nisan 2011

Çalışmanın Tam Metni İçin Tıklayınız