Değişime Direncin Kontrolünde Sunum Şeklinin Etkisi: Algı Yönetimi Perspektifiyle Bir Deney Çalışması

Örgütlerde uygulanan pek çok değişim; örgütün mevcut durumunu daha etkin bir hale getirmek için yapılsa da, değişimden etkilenecek örgüt çalışanları genellikle değişime karşı ilk önce bir direnç gösterme eyleminde bulunur. Bu direncin en aza indirilmesi ve değişimin kabulünün sağlanması, değişimin izah şekli ile şüphesiz doğrudan ilişkilidir.
Bu çalışmanın amacı, örgütsel değişim kararlarının çalışanlara iletilmesinde kullanılacak izah tarzının, çalışanların değişime yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini araştırmaktır. Değişimin izahı yapılırken avantajları ve dezavantajlarının birlikte verilip verilmemesi ve birlikte verilecekse hangi sırada verilmesi gerektiği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Algı Yönetimi, Örgütsel Değişim, İletişim

Bu çalışma; 5-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Bildirinin tam metni kongre kitabında yayımlanmıştır (Sayfa:300-302).

Bildirinin Tam Metni İçin Tıklayınız